Francouzská 421/87, 602 00 Brno info@senzory.eu +420 493 522 135 facebook.com/senzorycz
SENZORY CZ

Tlak

Co je to snímač tlaku?

Snímač tlaku převádí tlak na analogový elektrický signál. Ačkoliv existují různé typy snímačů tlaku, jeden z nejvíce rozšířených je tenzometrický snímač. Převod tlaku na elektrický signál je proveden pomocí fyzikální deformace tenzometrů nalepených na membráně snímače tlaku a zapojených do Wheatstoneova můstku. Tlak přivedený na snímač způsobí průhyb membrány, který vyvolá pnutí na tenzometrech. Toto pnutí způsobí změnu elektrického odporu úměrnou tlaku.

SenzoDELTA 22

SenzoDELTA 22

snímač měření výšky hladiny v tlakových nádobách

VLASTNOSTI
  • rozsah od 0,1m H2O do 1,6MPa
  • výstupní signál 4 až 20mA/HART nebo Profibus PA
  • přesnost 0,1%
  • displej s konfiguračními tlačítky v základu
  • schválení ATEX
  • připojení s oddělovací membránou a kapilárou (viz katalog membrán)
  • krytí až IP67
PŘÍKLADY V PRAXI Snímání hladiny ve sborníku.Snímání hladiny ve sborníku. Provedení s oddělenou membránou.Provedení s oddělenou membránou. Měření hladiny v tlakové nádrži.Měření hladiny v tlakové nádrži.